Autoalan perustutkinto, Tampereen seudun ammattiopisto - Tredu

autoala

Autoalalle on tyypillistä autotekniikan jatkuva ja nopea kasvu ja autojen kehittyminen. Korjaamo- ja huoltamotoiminnassa on hallittava uudet tekniikat.

Autoalan perustutkinnossa perehdytään ajoneuvon rakenteeseen ja toimintaan. Tehtävät ovat ajoneuvojen ja pienkoneiden vian etsintää, huolto- ja korjaustöitä, kolarivaurioiden korjaamista, maalauksen esikäsittelyä sekä maalausta.

Ajoneuvoasentaja

Ajoneuvoasentajat tuntevat autoalan tekniikan ja hallitsevat autonhuollon, -korjauksen ja diagnostiikan työmenetelmät sekä asiakaspalvelun perusasiat. Alan opinnoissa keskitytään merkkihuoltotoimintoihin ja valmistajan ohjeiden mukaiseen korjaamotoimintaan. Orivedellä ajoneuvoasentajan opinnot painottuvat yhteistyöhön Ford-merkkihuollon ja katsastuspalvelun kanssa.

Autokorinkorjaaja

Autokorinkorjaajat hallitsevat ajoneuvon alustan ja korihuollon ja –korjauksen sekä erilaiset korirakenteet ja materiaalit. Ajoneuvon turvatekniikka on tärkeä osa korikorjaajan ammattitaitovaatimuksia. Ammatissa teknisten tietojen hallinta ja soveltaminen yhdistyy käden taitoihin. Lisäksi autokorikorjaajat hallitsevat automaalauksen perusteet.

Pienkonekorjaaja

Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen koulutusohjelmasta valmistuvat pienkonekorjaajat hallitsevat pienkoneiden rakenteen, toiminnan ja huoltamisen. Pienkonekorjaaja hallitsee pienkoneiden korjaamisen ja vianetsinnän sekä asiakaspalvelun. Koulutuksessa keskitytään rekisteröitävien pienkoneiden huoltamiseen ja korjaamiseen.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Seuraava yhteishaku on keväällä 2015.