Asiakaspalvelu ja myynti, liiketalouden perustutkinto, Helmi Liiketalousopisto

Tutkinnon osat

Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu osana liiketoimintaa, vuorovaikutustaidot, työvälineiden hallinta (MS Office -ohjelmat, internet ja tiedonhaku), englannin ja ruotsin kieli

Tutkinnon valinnaiset osat

Kaupan palvelu ja myynti: palvelutilanteisiin valmistautuminen, tuotevastuualueen hoito, esillepano, lisämyynti, kassapalvelut, jälkihoito
• Asiakkuuksien hoito: aktiivinen myyntityö ja asiakkuuksien hoito, kohderyhmien analysointi, tarjousten laadinta, myynnin seuranta
• Visuaalinen myyntityö: tuotteiden ja myyntiympäristön esillepanojen totetus ja kehitys
• Kansainvälisen kaupan tukipalvelut: kuljetusten tilaaminen, asiakirjavalmistelu, viranomaisyhteistyö
Myynnin tukipalvelut: myynnin tukitehtävät, asiakasjärjestelmien hallinnointi ja hyödyntäminen, työvälineohjelmien sujuva käyttö
Finanssipalvelut: tutustuminen toimintaympäristöön, finanssiosaaminen, alan palvelukonseptit, juridiikka, viestintätaidot (some)
• Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus: markkinointihankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen  ja tulosten seuranta
• Sähköinen kaupankäynti: monikanavainen asiakaspalvelu ja myyntityö
• Tuoteneuvonta: esittely-, myynti- ja neuvontatilanteiden suunnittelu ja toteuttaminen
• Toiminnan kannattavuuden suunnittelu: asiakasraporttien analysointi, kustannuslaskenta, tarjouspyynnön hinnoittelu
Pankki- ja rahoituspalvelut: pankki- ja rahoitustuotteiden esittely / myynti, asiakassuhteiden ylläpito alalla, erilaiset asiakkuudet ja palvelutarpeet
• Organisaation asiakirjojen hoitaminen: asiakirjojen, hakemusten ja taloudellisten laskelmien laadinta, seuranta
• Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpitäminen: verkkosivuston luonti, ylläpito ja kehittäminen
Vakuutus- ja eläkepalvelut: vakuutus- ja eläkepalveluiden esittely / myynti, asiakassuhteiden ylläpito alalla, erilaiset asiakkuudet ja palvelutarpeet

Myös mahdollisuus suorittaa Tietokoneen käyttäjän A-kortti.

Valmistava koulutus

Asiakaspalvelun ja myynnin tutkintotilaisuuksiin valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta ja etäopetuksesta. Lähiopetustunnit 2–3 ilta/vko klo 17.30–20.20.

Kustannukset

Koulutuksen alussa perimme 58 euron tutkintomaksun, muutoin koulutus on maksutonta. Matka- ja oppimateriaalikustannuksista vastaat itse.