Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus, Hämeen ammattikorkeakoulu

opinto-ohjaajankoulutus

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus on ammatillisina opinto-ohjaajina toimiville tai näihin tehtäviin aikoville tarkoitettua opettajien jatkokoulutusta. Ammatilliset opinto-ohjaajat voivat toimia ammatillisten oppilaitosten, aikuisoppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutus tuottaa kelpoisuuden myös peruskoulun ja lukion opinto-ohjauksen tehtäviin.

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Koulutuksen lähtökohtana on omien ohjaustaitojen ja oman toimintaympäristön opinto-ohjauksen kehittäminen. Opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja jakautuu osaamisalueisiin, jotka ovat itsensä kehittämisosaaminen, toimintaympäristöosaaminen, ohjausosaaminen, ohjaustoiminnan organisointi- ja johtamisosaaminen sekä ohjauksen kehittämisosaaminen. Opintojaksoissa kehitetään opinto-ohjauksen taitoja osaamisalueiden suuntaisesti.

HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on Suomen suurin

HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen asialla. Maamme suurimmassa opettajakorkeakoulussa koulutetaan opettajia kaikille ammattialoille ammatillisiin oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin sekä aikuiskoulutukseen. Opettajina jo toimiville tarjotaan erityisopettajan ja opinto-ohjaajan tehtäviin pätevöittävää koulutusta.

Pedagogisen pätevyyden antavien koulutusohjelmien lisäksi ammatillinen opettajakorkeakoulu on aktiivinen hanke- ja täydennyskoulutustoimija ja ottaa näin valtakunnallista vastuuta ammatillisen koulutuksen ja opettajien osaamisen kehittämisestä.

HAMK. [Löydä lisää koulutuksia täältä]