Ammatillinen opettajankoulutus, Hämeen ammattikorkeakoulu

opettajakoulutus

Ammatillinen opettajankoulutus on opettajaksi pätevöittävää koulutusta. Koulutus antaa yleisen pedagogisen kelpoisuuden kaikkiin oppilaitosmuotoihin. Koulutus on kuitenkin suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten tai ammattikorkeakoulun opetustehtäviin aikoville tai niissä tehtävissä jo toimiville. Koulutus on hyödynnettävissä myös yritysten ja työyhteisöjen henkilöstön kehittämistehtävissä tai erilaisissa ammatillisen osaamisen asiantuntijatehtävissä. Ammatillisen opettajan kelpoisuudella työllistytään tällä hetkellä hyvin; erityisesti kysyntää on tekniikan ja liikenteen alalla.

Ammatillisen opettajankoulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot ja taidot erilaisten opiskelijoiden oppimisen ohjaamiseen sekä valmiudet opetusalan kehittämiseen ottaen huomioon työelämän ja ammattien muutokset. Ammatilliseen opettajankoulutukseen kuuluu kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, opetusharjoittelua ja muita opintoja. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa opinnot on mitoitettu seuraavasti:

  • Kasvatustieteelliset perusopinnot 13 op
  • Ammattipedagogiset opinnot 26 op
  • Opetusharjoittelu 12 op
  • Opettajana kehittyminen 9 op.

HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on Suomen suurin

HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen asialla. Maamme suurimmassa opettajakorkeakoulussa koulutetaan opettajia kaikille ammattialoille ammatillisiin oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin sekä aikuiskoulutukseen. Opettajina jo toimiville tarjotaan erityisopettajan ja opinto-ohjaajan tehtäviin pätevöittävää koulutusta.

Pedagogisen pätevyyden antavien koulutusohjelmien lisäksi ammatillinen opettajakorkeakoulu on aktiivinen hanke- ja täydennyskoulutustoimija ja ottaa näin valtakunnallista vastuuta ammatillisen koulutuksen ja opettajien osaamisen kehittämisestä.

HAMK. [Löydä lisää koulutuksia täältä]