Ammatillinen koulutus, Etelä-Pohjanmaan Opisto

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunnattu joustava tapa hankkia ammatillinen pätevyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa riippumatta siitä miten osaaminen on hankittu. Tutkinnon suorittaminen perustuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan, jossa huomioidaan jokaisen työkokemustausta sekä tarve tietojen ja taitojen päivittämiselle. Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Ammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnot

Perustutkinnot

Ammattiosaamisen kurssit (lyhytkestoinen, tutkintoon johtamaton koulutus)