Ammatillinen erityisopettajankoulutus, Hämeen ammattikorkeakoulu

ERITYISOPETTAJANKOULUTUS

Ammatillinen erityisopettajankoulutus on ammatillisina erityisopettajina toimiville tai näihin tehtäviin aikoville tarkoitettua opettajien jatkokoulutusta. Ammatilliset erityisopettajat voivat toimia ammatillisten erityisoppilaitosten, ammatillisten oppilaitosten, aikuisoppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen erityisopetus- ja asiantuntijatehtävissä. Ammattiin kouluttamisen lisäksi erityisopetuksessa painottuvat valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä opetukseen liittyvät kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävät. Koulutus ei tuota kelpoisuutta peruskoulun erityisopettajan tehtäviin.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Koulutuksen lähtökohtana on oman opettajuuden ja oman työn kehittäminen erityispedagogiikan näkökulmasta. Opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja jakautuu osaamisalueisiin, jotka ovat oppimisen ohjausosaaminen, oppimisyhteisöosaaminen, toimintaympäristöosaaminen sekä kehittämisosaaminen. Lisäksi opintoihin kuuluvat erityispedagogiikan perusopinnot. Osaamisalueiden taitojen perustana on työelämälähtöisyys. Opintojaksoissa kehitetään erityisopetuksen taitoja osaamisalueiden suuntaisesti.

HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on Suomen suurin

HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen asialla. Maamme suurimmassa opettajakorkeakoulussa koulutetaan opettajia kaikille ammattialoille ammatillisiin oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin sekä aikuiskoulutukseen. Opettajina jo toimiville tarjotaan erityisopettajan ja opinto-ohjaajan tehtäviin pätevöittävää koulutusta.

Pedagogisen pätevyyden antavien koulutusohjelmien lisäksi ammatillinen opettajakorkeakoulu on aktiivinen hanke- ja täydennyskoulutustoimija ja ottaa näin valtakunnallista vastuuta ammatillisen koulutuksen ja opettajien osaamisen kehittämisestä.

HAMK. [Löydä lisää koulutuksia täältä]