Agrologi (AMK), Hämeen ammattikorkeakoulu

Agrologi

Agrologi voi ryhtyä maaseutuyrittäjäksi omalle tilalleen tai työtehtävät voivat muodostua esimerkiksi maatalouteen ja maaseutuun liittyvän yritystoiminnan ja maaseudun kehittämishankkeiden suunnittelusta, ohjauksesta ja hoitamisesta. Asiantuntijatehtävissä agrologeja työskentelee maaseutukeskuksissa, liike-elämässä, kunnissa, ELY-keskuksissa tai erilaisissa kehittämishankkeissa. Agrologina voit toimia myös neuvonta- ja hallintotehtävissä tai maatalouskaupassa. Osa valmistuneista hakeutuu opettajiksi alan oppilaitoksiin.

HAMKissa agrologiopiskelijana suuntaat osaamistasi joko hevostalouteen tai maatilatalouteen. Agrologin opinnot ovat käytännönläheisiä. Opinnot antavat maaseudun yritystoimintaan vaadittavat biologiset, tekniset ja taloudelliset valmiudet.

Hevostalous

HAMKissa opiskelet hevosalaa työelämän monipuolisia tarpeita ja käytäntöjä vastaavassa koulutuksessa. Valmistut hevostalouden agrologiksi, joka osaa yhdistää alan perinteen nykypäivän innovatiiviseen ja kestävään toimintaan.

Hevostalouden agrologilta (AMK) vaaditaan monipuolisia valmiuksia kohdata hevosalan ja muuttuvan maaseudun haasteet. Agrologina hallitset maaseudun yritystoiminnan ja kestävän kehityksen periaatteet. Osaat soveltaa ja hyödyntää biologiaa ja alan tutkimustietoa.

Maatilatalous

HAMKista voit valmistua monipuoliseksi maaseudun osaajaksi. Agrologina (AMK) tunnet maaseudun yritystoiminnan ja kykenet vaativiinkin maaseudun hallinto-, suunnittelu- ja kehitystehtäviin.

Maatalous on osa elintarvikeketjua, elinkeinoelämää ja vastuullista biotaloutta. Opiskelusi varmistaa, että osaat toimia näissä maaseudun verkostoissa ja rakentaa omaa ammatillista ja henkilökohtaista suhdeverkostoa. Kun valmistut, voit toimia paitsi maatilayrittäjänä, myös alan asiantuntijatehtävissä, kehittämishankkeissa tai opettajana.

HAMK. [Löydä lisää koulutuksia täältä]